በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘው የጉደር ቃኚ ዳላሳ ባላሚ ጎዳ አርባ ዋዩ መንገድ ስራ ፕሮጀክት፣ (AKGC)/አ.ከ.ጠ ስራ ተቋራጭ እየሰራቸው ከሚገኘው ፕሮጀክቶች መካክል አንዱ ነው፡፡